پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
1398/09/16
در اجلاس استاني نماز ، شركت توزيع نيروي برق استان سمنان موفق به احراز عنوان دستگاه برتر و رتبه ويژه در امر ترويج و توسعه فرهنگ نماز گرديده و حائز "شايسته تقدير ويژه" شد.
1398/09/14
در چهل و نهمين قسمت برنامه راديوئي پرتو، پيرامون دقت به برچسب انرژي در هنگام خريد لوازم برقي و همچنين مديريت بهينه مصرف در ماشين لباسشوئي مطالب آموزشي ارائه گرديد.
1398/09/14
آموزش تئوري و عملي روشهاي اطفاي حريق و بهره گيري از وسايل خاموش كننده ، ويژه كاركنان مديريت توزيع برق شهرستان سمنان به اجرا در آمد.
1398/09/13
رزمايش تمريني آموزشي مديريت بحران و پدافندغيرعامل منطقه شمال شرق كشور شامل شركت هاي صنعت آب و برق استان هاي سمنان، خراسان رضوي، خراسان شمالي و گلستان در محل پست 230 كيلوولت سمنان برگزار شد.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal