1398/02/29
مديرعامل شركت توزيع برق استان در نشست كميته خلق منبع اظهارداشت: نگاه دقيق و عميق به موضوع خلق منبع، منشا اثرات ارزشمند و ماندگار در سازمان مي شود.
1398/02/29
از سوي رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد ، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) ، رئيس كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان منصوب شد.
1398/02/28
به مناسبت 27 ارديبهشت ماه روز ملّي ارتباطات و و روابط عمومي، مديرعامل شركت توزيع برق استان با كاركنان دفتر روابط عمومي ديدار كرد.
1398/02/26
راهكارهاي بهينه سازي مصرف برق در بخش روشنائي در يازدهمين قسمت برنامه راديوئي پرتو از صداي مركز سمنان ارائه شد.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal