پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
1397/10/19
بازديد از مركز كنترل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

باحضور كاركنان توزيع برق خراسان شمالي انجام شد؛

بازديد از مركز كنترل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

جمعي از مديران فني شركت توزيع برق استان خراسان شمالي از مركز كنترل توزيع برق استان سمنان بازديد به عمل آوردند.

گفتني است: در اولين بخش بازديد، "مصطفي كرمي" مدير امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق اين شركت، سيستم هاي نرم افزاري مورد استفاده در مركز راهبري توزيع منجمله ، نرم افزار سامانه مركز تماس،اعم از ويژگي هاي آن در ستاد شركت و مراكز اتفاقات ، تعداد خطوط E1 ،نحوه پاسخگويي و مديريت تماس هاي ايمني، سامانه ردياب خودرو ، نرم افزار ثبت خاموشي 121 و لينك آن با سامانه ردياب خودرو و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) ، گردش كار ثبت خاموشي هاي با برنامه و سامانهweb GISو كاربردهاي آن در بهره برداري را تشريح نمود.

يادآور مي شود: در بخش دوم، بازديد كنندگان از سامانه نظارت بر بهره برداري (سانب) شركت توزيع برق سمنان شامل نرم افزارهاي؛ مديريت بارو مديريت ولتاژ ،تعميرات پيشگيرانه (pm) ، گرمانگاري و سيستم زمين ، سرويس پست و خط گرم و سيستم ارزيابي واحدهاي اجرايي و همچنينdata center  اين شركت بازديد به عمل آوردند.

خاطرنشان مي سازد: در اين برنامه، معاون بهره برداري و ديسپاچينگ ، مدير دفتر نظارت بر بهره برداري ، كارشناسان امور ديسپاچينگ و دفتر نظارت بر بهره برداري شركت توزيع برق استان خراسان شمالي حضور داشتند.

منبع خبر :
نویسنده:
تاریخ:
1397/10/19
تعداد بازدید:
31
شعار
Powered by DorsaPortal