پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
دفتر هيات مديره و مدير عامل

معرفي دفتر

مجيد اسفنجاني 

 

شرح وظايف  • نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه زمانبندي , برنامه ريزي و هماهنگي جلسات هيات مديره و مديرعامل
  • بررسي نامه هاي وارده و داخلي به عنوان مديرعامل يا شركت براساس صلاحديد مديرعامل
  • نظارت بر دريافت نامه هاي صادر براساس صلاحديد مدير عامل به منظور اخذ امضاي مديرعامل و ارسال به واحدهاي مربوطه
  • نظارت بر رسيدگي هاي كارشناسان انجام شده در مورد موضوعاتي كه نياز به مصوبه هيات مديره دارد 
  • ارجاع موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مديره براساس بررسي هاي كارشناسي شده به منظور تنظيم دستور جلسه هيات مديره 
     آقاي مجيد اسفنجاني


شماره تماس مستقيم:1-33435170-023
فكس:33435172-023
تاریخ به روز رسانی: 1396/08/02
تعداد بازدید: 1203
شعار
Powered by DorsaPortal