پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
تاريخچه شركت

شركت توزيع نيروي برق استان سمنان در تاريخ 25/12/70به صورت شركتهاي سهامي خاص تأسيس و طي نامه شماره 89171 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است و برابر صورنجلسه مجمع عمومي فوق العاده 7/12/78 محل شركت از تهران به سمنان بلوار قدس شركت برق منطقه اي سمنان منتقل گرديد و در تاريخ  5/12/79 تحت شماره 2623 در اداره ثبت سمنان به ثبت رسيد.آخرين اساس نامه آن در تاريخ 18/12/80 به تصويب رسيده است و در حال حاضر شركت جزء شركتهاي زير مجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد و مركز اصلي شركت واقع در سمنان است .

تاریخ به روز رسانی: 1396/08/09
تعداد بازدید: 1410
شعار
Powered by DorsaPortal