طرح ملی مسکن
حفظ حريم شخصي
مشاهده صفحات وب‌ سايت‌ ما نيازمند دادن اطلاعات از سوي كاربران نيست، اما در بخش هايي مانند ويژه كاربران، اخبار، مناقصه و مزايده هاي شركت ها، اطلاعيه ها و... ما حفظ امنيت اطلاعات شخصي شما را امري بسيار جدي و مهم مي دانيم و در پورتال خود از سياستهاي امنيتي و فناوري هايي استفاده مي كنيم كه براي محافظت از اطلاعات شخصي طراحي شده اند. همچنين از روشها و دستورالعملهاي امنيتي سختي كه قوانين حفظ حريم خصوصي كاربران به آنها نياز دارد، پيروي مي كنيم.اين روشهاي محافظتي ذخيره سازي، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را دربر مي گيرد و از دسترسي و استفاده غير مجاز از اين اطلاعات جلوگيري مي كند.
تاریخ به روزرسانی:
1396/11/03
تعداد بازدید:
231
شعار
Powered by DorsaPortal