شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصليمنواصلي
قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با مديران</span>ارتباط با مديران
فرم ارتباط با مديران
پيگيري درخواست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
متصديان ميز خدمت
تماس با راهبر سايت
كانال روابط عمومي در پيام رسان سروش
Collapse منواصلي_1منواصلي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي شركت</span>معرفي شركت
تاريخچه شركت
چارت سازماني
افتخارات شركت
آشنايي با كاركنان شركت
بخش ها و واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف شركت</span>اهداف شركت
چشم انداز
خط مشي
منشور اخلاقي
ماموريت سازمان
صفحه اصلي
نيروگاه خورشيدي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيكي</span>خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات اداري</span>خدمات اداري
مراحل انجام كار
تعرفه ها
دفاتر پيشخوان
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
دفاتر پيشخوان
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات اداري</span>خدمات اداري
مراحل انجام كار
تعرفه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست آدرس
خدمات ارائه شده و بهاء مصوب
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
ارتباط با مديرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين ومقررات</span>قوانين ومقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين</span>قوانين
قانون سازمان برق ايران
مصوبه حريم خطوط هوايي
قانون مجازات اسلامي
قانون آيين دادرسي كيفري
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب -در امور مدني
قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
تعرفه هاي برق و شرايط عمومي
تخفيفات هزينه انرژي و انشعاب
استفتائات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر</span>معاونت ها و دفاتر
دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با دفاتر پيشخوان
پرسش هاي متداول
پرسش و پاسخ
تماس با راهبر سايت
سال 1396
سال 1397
سال 1398
مراحل انجام كار
تعرفه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست آدرس
خدمات ارائه شده و بهاء مصوب
سيستم مناقصات
افتخارات شركت
حذف قبوض كاغذي
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse منو عمودي_1منو عمودي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران</span>ويژه همكاران
اتوماسيون اداري
پست الكترونيك
داشبورد مديريت
سامانه مديريت نظارت
سامانه فرايند آموزش
فيش حقوقي
پرداخت الكترونيكي قبوض
سامانه مديريت پروژه هاي نيرورساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني</span>ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آيين نامه ها</span>مقررات و آيين نامه ها
مقررات وزارت كار
مقررات وزارت بهداشت
مقررات وزارت نيرو و توانير
مقررات شركت
محيط زيست
حدود مواجهه شغلي OEL
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي</span>محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي
معرفي كتاب،نشريات و بروشور
پوستر هاي ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
اصول كلي
مشتركين
همكاران
اصناف
مقالات و تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني تجهيزات </span>ايمني تجهيزات
تجهيزات فردي و گروهي كار با برق
ايمني تجهيزات براي مشتركين
امداد و نجات در برق
گزارش حوادث
مستندات IMS
كتابچه فعاليت دفتر ايمني
پيمانكاران
لباس كار
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان دولت</span>دفاتر پيشخوان دولت
خدمات قابل ارائه و فهرست بهاي مصوب خدمات
ليست دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه  همكاران</span>ويژه همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران شاغل</span>ويژه همكاران شاغل
پست الكترونيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتوماسيون اداري</span>اتوماسيون اداري
آموزش استفاده
ورود به اتوماسيون اداري
دانلود Citrix Reciever براي ويندوز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود Citrix Reciever براي اندرويد</span>دانلود Citrix Reciever براي اندرويد
CitrixReciever 3.13.9
CitrixReciever 3.13.6
سامانه مديريت پروژه هاي نيرورساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران پيشكسوت</span>ويژه همكاران پيشكسوت
روش اجرايي و توافق نامه بين بانك رفاه و شركت توانير جهت كسر از حقوق بازنشستگان
وكالت نامه جهت كسر از حقوق بازنشستگان
قرارداد درمان 99-98
تفاهم نامه درمان 99-98
مراكز درماني طرف قرارداد بيمه دي - مرداد 98
فرم گزارش گيري قبوض
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرستان ها</span>شهرستان ها
سمنان
شاهرود
گرمسار
دامغان
مهديشهر
سرخه
آرادان
ميامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قرآن كريم</span>قرآن كريم
آموزش تجويد قرآن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نماز</span>نماز
آموزش قرائت نماز
چرا نماز مي خوانيم
ترجمه نماز(ويژه كودكان)
تعقيبات نماز
فلسفه نماز جماعت
نماز جمعه و احكام مرتبط
نماز و نوجوانان
احكام نماز
انواع نماز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام</span>آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام
جدول آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايثارگران</span>ايثارگران
شهداي والامقام منتسب به همكاران
منشور اخلاقي ايثارگران
بخشنامه حضور در جبهه96
تجليل از آزادگان
تجليل از جانبازان
تجليل از خانواده منتسب به شهداي والا مقام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امر به معروف</span>امر به معروف
دستورالعمل اجرايي امر به معروف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسيج</span>بسيج
نشست هيئت منتظران موعود در شركت توزيع برق استان سمنان
طرح تكريم ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات و استانداردها</span>تحقيقات و استانداردها
معرفي كميته تحقيقات
دستورالعمل ها
عناوين اولويت هاي تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني</span>ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آيين نامه ها</span>مقررات و آيين نامه ها
مقررات وزارت كار
مقررات وزارت بهداشت
مقررات وزارت نيرو و توانير
مقررات شركت
محيط زيست
حدود مواجهه شغلي OEL
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي</span>محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي
معرفي كتاب،نشريات و بروشور
پوستر هاي ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
اصول كلي
مشتركين
همكاران
اصناف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني تجهيزات </span>ايمني تجهيزات
تجهيزات فردي و گروهي كار با برق
ايمني تجهيزات براي مشتركين
مقالات و تحقيقات
امداد و نجات در برق
گزارش حوادث
مستندات IMS
كتابچه فعاليت دفتر ايمني
پيمانكاران
لباس كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نيروگاه‌هاي مقياس كوچك</span>نيروگاه‌هاي مقياس كوچك
سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي (ساتبا)
راهنماي سرمايه گذاري در نيروگاه هاي تجديدپذير كوچك
گزارش نيروگاه‌هاي بهره‌برداري شده
پرسش هاي متداول
مشاهده ريز كاركرد و پرداخت الكترونيكي قبوضنقل و نشر مطالب با ذكر نام سايت شركت توزيع نيروي برق استان سمنان بلامانع است.
Powered by DorsaPortal