شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصليمنواصلي
قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با مديران</span>ارتباط با مديران
فرم ارتباط با مديران
پيگيري درخواست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
متصديان ميز خدمت
تماس با راهبر سايت
كانال روابط عمومي در پيام رسان سروش
Collapse منواصلي_1منواصلي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي شركت</span>معرفي شركت
تاريخچه شركت
چارت سازماني
افتخارات شركت
آشنايي با كاركنان شركت
بخش ها و واحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف شركت</span>اهداف شركت
چشم انداز
خط مشي
منشور اخلاقي
ماموريت سازمان
صفحه اصلي
نيروگاه خورشيدي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيكي</span>خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات اداري</span>خدمات اداري
مراحل انجام كار
تعرفه ها
دفاتر پيشخوان
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
دفاتر پيشخوان
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات اداري</span>خدمات اداري
مراحل انجام كار
تعرفه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست آدرس
خدمات ارائه شده و بهاء مصوب
سيستم مناقصات
سيستم
گزارش هاي مردمي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
خدمات
ورود دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين </span>خدمات مشتركين
اعلام خاموشي
پرداخت الكترونيكي
سامانه 1521
ارتباط با مديرعامل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين ومقررات</span>قوانين ومقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين</span>قوانين
قانون سازمان برق ايران
مصوبه حريم خطوط هوايي
قانون مجازات اسلامي
قانون آيين دادرسي كيفري
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب -در امور مدني
قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد
قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشنامه ها</span>بخشنامه ها
تعرفه هاي برق و شرايط عمومي
تخفيفات هزينه انرژي و انشعاب
استفتائات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر</span>معاونت ها و دفاتر
دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با دفاتر پيشخوان
پرسش هاي متداول
پرسش و پاسخ
تماس با راهبر سايت
سال 1396
سال 1397
سال 1398
مسابقه خانه مجازي (ويژه دانش آموزان مدارس)
اپليكيشن خانه مجازي
پويش الف، ب، ايران
مراحل انجام كار
تعرفه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
ليست آدرس
خدمات ارائه شده و بهاء مصوب
افتخارات شركت
حذف قبوض كاغذي
نظام پيشنهادات
سامانه شكايات
سيستم مناقصات
خدمات
گزارش هاي مردمي
ورود دفاتر پيشخوان
سيستم
Collapse منو عمودي_1منو عمودي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران</span>ويژه همكاران
اتوماسيون اداري
پست الكترونيك
داشبورد مديريت
سامانه مديريت نظارت
سامانه فرايند آموزش
فيش حقوقي
پرداخت الكترونيكي قبوض
سامانه مديريت پروژه هاي نيرورساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني</span>ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آيين نامه ها</span>مقررات و آيين نامه ها
مقررات وزارت كار
مقررات وزارت بهداشت
مقررات وزارت نيرو و توانير
مقررات شركت
محيط زيست
حدود مواجهه شغلي OEL
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي</span>محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي
معرفي كتاب،نشريات و بروشور
پوستر هاي ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
اصول كلي
مشتركين
همكاران
اصناف
مقالات و تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني تجهيزات </span>ايمني تجهيزات
تجهيزات فردي و گروهي كار با برق
ايمني تجهيزات براي مشتركين
امداد و نجات در برق
گزارش حوادث
مستندات IMS
كتابچه فعاليت دفتر ايمني
پيمانكاران
لباس كار
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان دولت</span>دفاتر پيشخوان دولت
خدمات قابل ارائه و فهرست بهاي مصوب خدمات
ليست دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه  همكاران</span>ويژه همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران شاغل</span>ويژه همكاران شاغل
پست الكترونيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اتوماسيون اداري</span>اتوماسيون اداري
آموزش استفاده
ورود به اتوماسيون اداري
دانلود Citrix Reciever براي ويندوز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود Citrix Reciever براي اندرويد</span>دانلود Citrix Reciever براي اندرويد
CitrixReciever 3.13.9
CitrixReciever 3.13.6
سامانه مديريت پروژه هاي نيرورساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه همكاران پيشكسوت</span>ويژه همكاران پيشكسوت
روش اجرايي و توافق نامه بين بانك رفاه و شركت توانير جهت كسر از حقوق بازنشستگان
وكالت نامه جهت كسر از حقوق بازنشستگان
قرارداد درمان 99-98
تفاهم نامه درمان 99-98
مراكز درماني طرف قرارداد بيمه دي - مرداد 98
فرم گزارش گيري قبوض
مدارك مورد نياز پرداخت هزينه درماني بازنشستگان 99-98
مدارك مورد نياز پرداخت هزينه درماني شاغلين رسمي 99-98
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرستان ها</span>شهرستان ها
سمنان
شاهرود
گرمسار
دامغان
مهديشهر
سرخه
آرادان
ميامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قرآن كريم</span>قرآن كريم
آموزش تجويد قرآن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نماز</span>نماز
آموزش قرائت نماز
چرا نماز مي خوانيم
ترجمه نماز(ويژه كودكان)
تعقيبات نماز
فلسفه نماز جماعت
نماز جمعه و احكام مرتبط
نماز و نوجوانان
احكام نماز
انواع نماز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام</span>آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام
جدول آشنايي با ائمه اطهار عليهم السلام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايثارگران</span>ايثارگران
شهداي والامقام منتسب به همكاران
منشور اخلاقي ايثارگران
بخشنامه حضور در جبهه96
تجليل از آزادگان
تجليل از جانبازان
تجليل از خانواده منتسب به شهداي والا مقام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امر به معروف</span>امر به معروف
دستورالعمل اجرايي امر به معروف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسيج</span>بسيج
نشست هيئت منتظران موعود در شركت توزيع برق استان سمنان
طرح تكريم ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات و استانداردها</span>تحقيقات و استانداردها
معرفي كميته تحقيقات
دستورالعمل ها
عناوين اولويت هاي تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني</span>ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آيين نامه ها</span>مقررات و آيين نامه ها
مقررات وزارت كار
مقررات وزارت بهداشت
مقررات وزارت نيرو و توانير
مقررات شركت
محيط زيست
حدود مواجهه شغلي OEL
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي</span>محصولات فرهنگي،ايمني و زيست محيطي
معرفي كتاب،نشريات و بروشور
پوستر هاي ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش عمومي</span>آموزش عمومي
اصول كلي
مشتركين
همكاران
اصناف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني تجهيزات </span>ايمني تجهيزات
تجهيزات فردي و گروهي كار با برق
ايمني تجهيزات براي مشتركين
مقالات و تحقيقات
امداد و نجات در برق
گزارش حوادث
مستندات IMS
كتابچه فعاليت دفتر ايمني
پيمانكاران
لباس كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نيروگاه‌هاي مقياس كوچك</span>نيروگاه‌هاي مقياس كوچك
سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي (ساتبا)
راهنماي سرمايه گذاري در نيروگاه هاي تجديدپذير كوچك
گزارش نيروگاه‌هاي بهره‌برداري شده
پرسش هاي متداولنقل و نشر مطالب با ذكر نام سايت شركت توزيع نيروي برق استان سمنان بلامانع است.
Powered by DorsaPortal