پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
1398/10/09
به همت پايگاه مقاومت بسيج نور شركت توزيع برق استان سمنان ، نشست بصيرتي به مناسبت حماسه 9 دي "روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت" برگزار شد.
1398/10/08
سرپرست معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق استان سمنان ، روش هاي پرداخت غيرحضوري صورت حساب برق مصرفي را تشريح نمود.
1398/10/07
مقاله ارائه شده همكاران شركت توزيع برق استان سمنان، در نهمين دوره كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي پذيرفته شدند.
1398/10/05
طرح هميار انرژي براي آموزش بانوان روستاهاي استان سمنان در زمينه مديريت بهينه مصرف برق و روش هاي پرداخت غيرحضوري صورت حساب برق مصرفي آغاز شد.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal