1398/03/29
طرح تغيير نام رايگان انشعاب برق در استان سمنان از ابتداي تيرماه سال جاري اجرائي مي شود.
1398/03/29
هجدهمين قسمت برنامه راديويي پرتو با موضوع نحوه مشاركت در طرح حذف قبوض كاغذي برق مصرفي از صداي مركز سمنان پخش شد.
1398/03/28
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان از اجراي مانور مديريت مصرف برق با هدف استفاده حداكثري از برنامه هاي پاسخگويي بار خبرداد .
1398/03/28
در هفدهمين قسمت برنامه راديوئي پرتو كه از صداي مركز سمنان پخش شد؛ در خصوص نحوه ارائه اطلاعات اشتراك يا اشتراك هاي برق در طرح حذف قبوض كاغذي، نكات لازم تشريح شد.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal