1398/02/05
راهكارهاي آموزشي مديريت مصرف برق در بخش صنايع، در ششمين قسمت برنامه راديوئي پرتو از صداي مركز سمنان ارائه گرديد.
1398/02/05
آزمون ايمني ويژه سيمبانان و تكنيسين هاي برق شركت توزيع نيروي برق استان سمنان برگزار شد.
1398/02/04
در آئين تجليل از سرآمدان و كارمندان جوان دستگاه هاي اجرايي ، از جوان نمونه شركت توزيع نيروي برق استان سمنان تقدير به عمل آمد.
1398/02/04
با بهره گيري مناسب از سيستم ويدئوكنفرانس در شركت توزيع نيروي برق استان سمنان ، صرفه جوئي قابل ملاحظه اي حاصل شده است.
شركت توزيع نيروي برق استان سمنان
شعار
Powered by DorsaPortal