پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
حفظ حريم شخصي
مشاهده صفحات وب‌ سايت‌ ما نيازمند دادن اطلاعات از سوي كاربران نيست، اما در بخش هايي مانند ويژه كاربران، اخبار، مناقصه و مزايده هاي شركت ها، اطلاعيه ها و... ما حفظ امنيت اطلاعات شخصي شما را امري بسيار جدي و مهم مي دانيم و در پورتال خود از سياستهاي امنيتي و فناوري هايي استفاده مي كنيم كه براي محافظت از اطلاعات شخصي طراحي شده اند. همچنين از روشها و دستورالعملهاي امنيتي سختي كه قوانين حفظ حريم خصوصي كاربران به آنها نياز دارد، پيروي مي كنيم.اين روشهاي محافظتي ذخيره سازي، استفاده و انتشار همه اطلاعات شما را دربر مي گيرد و از دسترسي و استفاده غير مجاز از اين اطلاعات جلوگيري مي كند.
تاریخ به روزرسانی: 1396/11/03
تعداد بازدید: 205
شعار
Powered by DorsaPortal